באופן לא מפתיע, חלק ניכר מזמנם של בתי המשפט בישראל, ובעולם כולו, מוקדש לעניינים מנהליים שבין האזרח ובין המדינה. סכסוכים משפטיים מנהליים מתגלעים בדרך כלל סביב עמידתו של האזרח בהתחייבויותיו כלפי רשויות השלטון ולהיפך – מילוי חובותיה של המדינה כלפי האזרח. הליכים מנהליים אחרים יכולים להתנהל סביב בחינת סמכותן ואופן התנהלותן של הרשויות בכל סוגיה ציבורית שהיא.

עו”ד אהוד ויסברוד מתמחה בניהול הליכים מנהליים מול רשויות המדינה, החל מניהול דיונים וגיבוש הסדרים משפטיים מחוץ לכותלי בית המשפט וכלה בניהול הליכים משפטיים מלאים המול ערכאות המשפטיות השונות, לרבות בג”צ.

משרדנו מתמחים בניהול תביעות מול בג”צ, גיבוש והגשת עתירות מנהליות, הגשת בקשות לצווי מניעה וצווי ביניים, ניהול הליכים ארוכי טווח מול בג”צ ועד קבלת פסקי דין תקדימיים בשורה של נושאים מנהליים. כמו כן, מתמחה עו”ד ויסברוד בייצוג אנשים פרטיים, עמותות וגופים ציבוריים ומסחריים מול גופים ומוסדות החוסים תחת מטריית המשפט המנהלי.

דמותן המאיימת של רשויות השלטון השונות, יכולה בעצמה להוביל לעוולות נוראיות כנגד האזרח הקטן ולהתנהלות בלתי מתחשבת ואף בלתי חוקית, החורגת מהסמכות המוענקת לרשויות על פי חוק. את חלקם של המקרים ניתן להסדיר בתהליכי ביניים, אך לאורך כל ניהול התיק חייבת להיות מוכנות מלאה “ללכת עד הסוף” על מנת לקבל את סיוען של הערכאות המשפטיות.

מעבר להכרת התקנות והחוקים המנהליים הרלוונטיים, מחייב ניהול הליכים מנהליים היכרות מעמיקה עם יחסם של בית המשפט לגופי ומוסדות ציבור, ראייתם את תפקידם של מוסדות הציבור ומערך השיקולים שמאפיין את הכרעות הדין בנושאים מנהליים.

בנוסף, ישנה חשיבות רבה להיכרותו וניסיונו של עורך הדין המייצג עם תהליכי ביניים המתנהלים מול הגופים עצמם מחוץ לכותלי בית המשפט – משרדו של עו”ד אהוד ויסברוד מתמחה בכל היבטי הניהול של הליכים מנהליים, ומעמיד לרשותכם צוות מומחה של עורכי דין בעלי ניסיון יוצא דופן בתחום ותושייה רבה לניהול הליכים כנגד רשויות השלטון החזקות.