כחלק מהתמחותו בכריתת חוזים, ניהול גישורים ודיוני בוררות וגיבוש הסדרים משפטיים תקפים המספקים מענה מספק לכל הצדדים, מציע עורך דין אהוד ויסברוד את כל שירותי הייעוץ, הליווי והייצוג המשפטי עבור לקוחות פרטיים, בעניינים שבין בני המשפחה, שסובבים כמעט תמיד סביב הצורך בכריתת חוזה או בפענוח חוזה לצורך מימושו.

במסגרת זו מציע משרדנו שירותים משפטיים בכל ההליכים המשפטיים הבאים:

  • עריכת צוואות
  • מימוש צוואות באמצעות צו ירושה
  • הגשת התנגדות לצו קיום צוואה
  • כריתת חוזי גירושין
  • כריתת הסכמי ממון
  • ניהול הליכים ומאבקים משפטיים בנושאי צוואות, ירושות, גירושין וממון בין אנשים פרטיים

עו”ד אהוד ויסברוד מתמחה בעריכת צוואות תוך הקפדה על עמידתו של המצווה בכל הוראות החוק שמהן שואבת הצוואה את תוקפה: כשירות נפשית ושכלית בעריכת הצוואה, עצמאות מלאה וחופש מכל השפעה חיצונית, אימות מסמכים על פי חוק וכל הוראה אחרת שתבטיח כי הצוואה שתערכו, תתקבל בצורה מלאה על ידי יורשיכם ולא תהפוך למוקד סכסוך משפחתי שלילי.

משרדנו מציע שירותים משפטיים גם בתהליכי הגשת התנגדות לצווי קיום צוואה וניהול מאבקים משפטיים הכרחיים שמטרתם להביא לידי ביטוי את רצונו האמיתי של המצווה כלפי יורשיו, או סביב כל סכסוך אחר המתגלע סביב חוקיות הירושה ואופן קיומה.

עו”ד ויסברוד מתמחה גם בכריתת חוזי גירושין והסכמי ממון תוך ניהול הסכסוך בצורה מאוזנת למכביר, ייצוג האינטרסים של הצדדים השונים בצורה שקופה ובתום לב, גישור בין הצדדים והובלתם להסכמה הדדית סביב מטרותיהם, שניהם יחד וכל אחד לחוד.

סכסוכים משפטיים המתגלעים בין אנשים פרטיים, מלווים בדרך כלל ברגשות עזים, בפחדים לא פשוטים ואפילו בקשיים למיצוי הליכים משפטיים נגד קרובים. עו”ד אהוד ויסברוד מעמיד לרשותכם את קור הרוח, החשיבה הרציונלית והידע המשפטי הנדרש לניהול הליכים משפטיים בזירה שבין אדם לחברו, תוך הקפדה על מיצוי הזכויות המשפטיות מחד וניהול ההליך בצורה רגישה ומתחשבת בצורה שמונעת את ליבוי האש שלא לצורך.