עסקים עושים עם אנשים, והיכן שישנם אנשים המבצעים טרנזאקציות עסקיות, יכולים להתגלע סכסוכים משפטיים מגוונים, החל מסכסוכים אלמנטריים סביב ביצוע או מועד ביצוע תשלום ועד כריתת חוזים והסכמים מול כלל הגורמים מולו מתנהל העסק. יכולתו של העסק להתמודד עם סיטואציות משפטיות המלוות את התנהלותו העסקית, ויותר מכך מידת הבטחון שיש לו ביחס ליכולת זו, עשויה להשפיע ישירות על ביצועי העסק ושרידותו.

עו”ד אהוד ויסברוד מעניק שירותי ליווי משפטי לחברות וארגונים, סביב כל הסוגיות המשפטיות המתעוררות במהלך פעילותם השוטפת. ליווי משפטי זה כולל ייעוץ שוטף, ליווי עסקאות, מענה לשאלות משפטיות מהותיות בזירה המסחרית, ניסוח וכריתת חוזים והסכמים, ניהול משא ומתן ועוד.

במסגרת שירותי הליווי המשפטי של משרדנו, נהנים לקוחותינו מאיש צוות מקצועי דדיקייטד לכל ענייניו המשפטיים של הלקוח, ומגישה חופשית לכלל הצוות המקצועי במשרד, על הניסיון, הידע המשפטי וכלל תחומי ההתמחות המוצעים על ידינו.

משרדנו מעניק שירותי ליווי משפטי ומעטפת משפטית מסחרית לעשרות חברות וארגונים, תוך הקפדה מיוחדת על ייצוג האינטרסים הבלעדיים של הלקוח, הפעלת הכוח המשפטי לטובת הלקוח וגיבוש הסכמים, הסדרים ומהלכים משפטיים אחרים בעלי תוקף משפטי מקסימלי.

המעטפת המשפטית שמעניק משרדו של עו”ד אהוד ויסברוד, כוללת טיפול בסוגיות גבייה, כריתת חוזים והסכמים מול עובדים, שותפים, ספקים ולקוחות, ייצוג בערכאות משפטיות, גיבוש מסמכים וחוות דעת משפטיות וייעוץ שוטף סביב כלל ההיבטים המשפטיים של פעילות של הארגון – הכל במטרה להבטיח שפעילותכם העסקית זוכה להגנות המשפטיות הנדרשות ושכלל הטרנזאקציות העסקיות, התפעוליות והארגוניות המבוצעות על ידכם, מעוגנות במסגרות חוקיות ומשפטיות תקפות.