כמו זוגות שמתגרשים, גם פירוק שותפות עסקית הוא תהליך מורכב, שצריך ידע ומומחיות, בעיקר משפטית. חלוקת רכוש, חלוקת רווחים, ולא פחות מזה – חלוקת החובות של העסק – דורשים מיומנות, ניסיון וגם לא מעט חוכמה ורגישות במשא ומתן בין הצדדים. קרבות משפטיים מתישים בדרך לפירוק שותפות עסקית יכולים לחסל את העסק ולהביא להפסדים כבדים. איך עושים זאת נכון? עו”ד אהוד ויסברוד, עו”ד מסחרי-אזרחי, מסביר

עשרות אלפי עסקים נסגרים מדי שנה בישראל, וזאת אפילו בלי שום קשר למגיפת הקורונה, שהיכתה קשות במשק כידוע. לא לפחות מכך, עסקים רבים משנים את מבנה הבעלות שלהם, אם באמצעות צירוף שותפים עסקיים, או על ידי פירוק שותפות עסקית בין שותפים שהקימו את העסק או רכשו אותו.

פירוק שותפות עסקית, במידה רבה, דומה להליכי גירושין של זוגות: סוגיות משפטיות רבות, הנוגעות לזכויות הצדדים, הבעלות על רכוש העסק וחלוקתו, הרווחים הנוכחיים והעתידיים של העסק, ולא פחות חשוב מכך – חלוקה בנטל החזרת חובות של העסק, אם ישנם.

אפילו יותר מהסכמי גירושין בין בני זוג, פירוק שותפות עסקית היא מלאכה עדינה ומורכבת. להבדיל מגירושין בין בני זוג, שכל אחד מהם הוא דורם יחיד בעל אינטרסים מוגדרים ומוגבלים, פירוק שותפות עסקית יכול להיות משותפים מרובים המפרקים את שותפותם, כאשר לכל אחד מגוון רחב של זכויות ואינטרסים לשמור עליהם בעת הפירוק.

מלאכת פירוק שותפויות עסקיות כרוכה בעיקר בידע משפטי נרחב בתחום, הנוגע בדיני חוזים, מסחר ודינים אזרחיים שונים, כמו גם בהבנה כלכלית רחבה. בנוסף, בגלל האופי העדין והמורכב של הדינאמיקה העסקית והאישית שברקע השותפות – שלא פעם נעשית תוך כדי מחלוקות עסקיות קשות בין הצדדים ומתח רב ביניהם – נדרשת רגישות וחוכמה בגישור ובמשא ומתן בין הצדדים.

הסכנה של גלישה לסכסוך משפטי ארוך ויקר בבתי המשפט הוא העמקת הפסדי העסק, עד כדי סגירתו בגלל הסכסוך בין השותפים הרוצים “לפרק את החבילה”. אם מטרתכם בפירוק השותפות העסקית היא להמשיך להפעיל את העסק במתכונת בעלות חדשה, חשוב להגיע לכמה שיותר הסכמות בדרך לפירוק השותפות.

פירוק שותפות עסקית – המשך הפעלת העסק, או סגירתו?

אחת השאלות החשובות ביותר בדרך לפירוק שותפות עסקית היא שאלת המשך פעילותו של העסק. אם מפרקים את השותפות העסקית תוך כדי סגירתו של העסק, יש להתחשב בסוגיות מרכזיות כמו חלוקת הרכוש, מכירתו וחלוקת ההכנסות ממכירת הרכוש של העסק, חלוקת נטל החובות אם ישנם, וכמובן כל הניירת המשפטית הכרוכה בסגירת העסק.

פירוק שותפות, במיוחד במקרים של סגירת העסק תוך כדי הפירוק, כרוך בהסכמים מפורטים בין הצדדים, המכסים את כל החובות הכספיים והמשפטיים של כל צד, ויש צורך במומחיות משפטית רבה, כמו גם פיננסית, על מנת לכסות את כל הצדדים החשובים בהסכם שכזה.

מצד שני, לא פעם מבצעים פירוק שותפות עסקית שלא על מנת לסגור את העסק או החברה, אלא כדי לשנות את מבנה וזהות הבעלות של אותה יישות עסקית. זוהי דינאמיקה משפטית שונה לחלוטין ביחס לסגירה ופירוק השותפות העסקית: בדרך כלל, לפחות אחד הבעלים מעוניין להמשיך ולהפעיל את העסק בעצמו, או על ידי הכנסת שותפים חדשים לעסק או החברה, תוך כדי היפרדות משותפיו הישנים יותר.

במקרים כאלו, יש לקבוע בחוזה מחייב את חלוקת הרכוש או רכישת החלק היחסי של השותפים העוזבים את החברה, על ידי השותף או השותפים המעוניינים בהמשך הבעלות, לתחום במדוייק את חלוקת המחוייבות של כל צד בשותפות, ולפעמים – גם לקבוע חלוקה של רווחים עתידיים, כאשר למשל שותפים העוזבים את החברה יכולים להיות זכאים מכח הסכם פירוק השותפות לאחוזים מסויימים מאותם רווחים.

כמובן שבמקרה כזה, לעצם קביעת שווי החלק היחסי הנרכש על ידי שותף או קבוצת שותפים מהצד העוזב את החברה, יש חלק מרכזי בדיון על פירוק אותה שותפות. בנוסף, לא פעם נקבעים גם הסדרי “צינון” בין השותפים שעוזבים את העסק, המונעים מהם להקים עסק מתחרה באותו התחום לתקופה קצובה מראש.

עו”ד אהוד ויסברוד, העוסק במשפט אזרחי-מסחרי, אומר כי “השאלה האם החברה או העסק ימשיכו להתקיים לאחר פירוק השותפות העסקית היא מרכזית בניהול התיק כולו, שכן לכל אחד משני המקרים – סגירת העסק או המשך פעילותו – יש מתווה משפטי וכלכלי שונה. להבנה המשפטית יש משקל רב בשני המקרים, אבל חשובה לא פחות ההבנה הכלכלית של כל ההשלכות הכספיות והפיננסיות הרחבות של פירוק השותפות על כל אחד מהצדדים”.

פירוק שותפות עסקית – חלוקת זכויות וחובות

כבר נאמר כאן כי פירוק שותפות עסקית דומה במידה רבה להליכי גירושין, אם כי במובנים רבים היא מורכבת בהרבה, על שום ריבוי הצדדים המנוגדים הקיימים באופן פוטנציאלי בעת פירוק שותפות עסקית, להבדיל מפירוק תא משפחתי בגירושין.

אחת השאלות המרכזיות שבהן כל דן תיק של פירוק שותפות עסקית נוגעת כמובן לחלוקת הזכויות והחובות בין הצדדים.

כמו בכל עניין משפטי, כל תיק וכל מקרה לגופו. למשל, אחת השאלות המרכזיות בעת הגדרת הזכויות והחובות של שותף בעת פירוק השותפות העסקית ביניהם, נובעת מההיסטוריה של אותה שותפות: האם אותם שותפים הקימו את העסק יחדיו, או שאחד או יותר מהם הצטרפו אליו במהלך שנות פעילותו של העסק?

כן, לוותק של השותפים בעסק או החברה יש חשיבות בקביעת זכויות הקניין והרכוש בעת פירוק השותפות העסקית, כמו גם לתוכן ההסכם שגיבש את השותפות מלכתחילה. קצת בדומה להסכם ממון שלפני נישואין, גם הסכמי הקמת שותפות עשויים לשרטט את קווי הגזרה והחלוקה בין השותפים השונים בעת פירוק אפשרי של השותפות.

אין דומה מקרה בו שותפים מקימים ביחד את החברה ומשקיעים בה במשך אותו הזמן, לבין מצב שבו שותף מצטרף לעסק קיים ובשלב מסויים מבקש לפרק את אותה שותפות. באופן כללי ניתן לומר כי במקרה הראשון זכויותיהם וחובותיהם של השותפים מתחלקים באופן שווה או באופן עליו הוסכם בעת הקמת השותפות בחוזה מחייב, ואילו במקרה השני לבעלי החברה המקוריים יש יתרון מסויים בעת חלוקת הרכוש הפיסי והפיננסי של החברה שהקימו, ביחס לשותף שהצטרף מאוחר יותר – אלא אם כן השותף החדש רכש חלקי בעלות גבוהים יותר מהבעלים המקוריים כבר במעמד כניסתו כשותף בחברה, ואז מעמדו המשפטי אחר.

בסופו של דבר, פירוק שותפות עסקית מגיעה לכדי משא ומתן בין הצדדים. עו”ד ויסברוד: “יש כאן ‘משחק’ מאוד עדין של משא ומתן רגיש בין הצדדים. הוא מתחיל בהסכם השותפות בין הצדדים, אבל בדרך כלל לא נגמר שם. הרבה פעמים פירוק שותפות עסקית נובעת מנסיבות שלא נצפו בעת כתיבת הסכם השותפות המקורי, למשל כמו מגיפת הקורונה שהכניסה שותפויות עסקיות רבות למצוקה שהצריכה את פירוק השותפות, ואז יש צורך במשא ומתן יצירתי שיענה על הצרכים של שני הצדדים, תוך מענה מקסימלי לאתגרי הנסיבות שהביאו לפירוקה”.

פירוק שותפות עסקית – הסכם או מאבק משפטי?

פירוק שותפות עסקית יכול להגיע לכדי סיום מוצלח על ידי משא ומתן בין הצדדים, המוביל להסכם פירוק השותפות. לפעמים, הסכם כזה אפילו צריך תוקף של פסק דין בבית המשפט, מה שמוביל אותם לפנייה משותפת לבית המשפט לצורך כך.

לעומת זאת, קורה פעמים רבות ששותפים עסקיים לא מגיעים לעמק השווה, ופונים לבתי המשפט בתביעות שונות על רקע של בקשות לפירוק שותפות עסקית ביניהם. בתיקים כאלו, פעמים רבות, יפנה בית המשפט את הצדדים תחילה לגישור או בוררות, על מנת לחסוך בזמן שיפוטי יקר.

אם פניהם של השותפים לעימות משפטי, עליהם להיערך לכל התרחישים, כולל בוררות או גישור; במיוחד במקרים של גישור, כל צד יכול לדחות בסופו של דבר את הצעת הגישור ולבחור להמשיך בהליכים המשפטיים.

יחד עם זאת, חשוב להביא בחשבון – במיוחד במקרים בהם יש עניין כי העסק או החברה ימשיכו את פעילותם לאחר פירוק השותפות – כי עימות משפטי מתמשך ויקר עלול להמיט על העסק קיפאון, הפסדים כספיים כבדים ובסופו של דבר כליה שתיאלץ את הצדדים לסגור את החברה בהפסד.

לכן כל כך חשוב ייעוץ משפטי רלוונטי ומדוייק, מאת יועץ משפטי מבין עניין המנוסה במשפט אזרחי-משפטי, והמבין גם בתחום הכלכלי והפיננסי שהינו מרכזי מאוד בדיונים מעין אלו. יועץ משפטי כזה יוכל להעריך את הסיכויים והסיכונים בכל תרחיש, ולתת לכם כלים לקבלת החלטה מושכלת בעניין.

עו”ד ויסברוד, בוגר משרד עורכי הדין של יעקב וינרוט ז”ל, מסכם: “בדרך כלל פירוק שותפות עסקית הינו הליך לא פשוט, עדין ומרובה אינטרסים מנוגדים. רק הבנה לעומק של מכלול האינטרסים הללו יכולה לשרת את מי מהצדדים השוכר את שירותו של עורך דין המתמחה בנושאים אלו”.

אין במאמר זה תחליף לייעוץ משפטי מקצועי ופרטני – עו”ד אהוד ויסברוד, העוסק במשפט אזרחי-מסחרי, מגשר מוסמך ובורר הרשום בלשכת עורכי הדין, יכול לסייע בהתייעצות ראשונית ללא תשלום בכל שאלה של פירוק שותפות עסקית מכל הסוגים.