תביעות ייצוגיות הן כלי משפטי רב עוצמה, המיועד לעשות צדק לטובת הכלל ולא רק עם הצדדים המעורבים באופן ישיר בהליך המשפטי. המפתח להצלחת תביעות ייצוגיות הוא בשיקוף הרלוונטיות שלהן לכלל הציבור המיוצג ובהוכחת הפגיעה הרוחבית של התנהלות הצד הנתבע על כלל הציבור. המפתח להגנה מוצלחת מפני תביעות ייצוגיות הוא בהפרכת הטענה לפגיעה בציבור ובהפרכת ההשפעה והיקפה על כלל הציבור.

עו”ד אהוד ויסברוד מתמחה בניהול תביעות ייצוגיות, הן מצד התובע והן מצד הנתבע. ההתמחות שרכש עו”ד ויסברוד משני צידי המתרס, מעניקה לו את היכולת לפענח בצורה יצירתית ואפקטיבית את כוונות הצד שמנגד, ולבנות תיק משפטי חזק ויציב שיעמוד בהליכי הבירור המחמירים בערכאות המשפטיות.

במסגרת שירות תביעות ייצוגיות, מעניק משרדנו שירות מקיף מקצה לקצה, החל מגיבוש והגשת הבקשה לאישור תביעה ייצוגית וכלה בייצוג והופעה בפני הערכאות המשפטיות במסגרת ההליך העיקרי ועד תומו.

משרדנו מעורב, מנהל ומכווין את כל תהליך גיבוש כתב התביעה או כתב ההגנה, לרבות בחינת אלמנטים מסחריים, ביצוע תחשיבים והערכת נזק, לצד גיבוש קו תביעה או הגנה להוכחת טענות הלקוח מול הערכאות המשפטיות בצורה לוגית ובלתי ניתנת להפרכה, הכל בהתאם לנסיבות המקרה.

בניהול תביעה ייצוגית, חשובה מאוד הגישה שאיתה אתם נכנסים לתביעה, האופן בו אתם מציגים אותה ואת הרלוונטיות שלה לציבור הרחב בפני הערכאות המשפטיות, ולאופן בו אתם בונים את טיעונכם בצורה לוגית, שאינה נופלת סביב טובתכם האישית אלא נובעת מטובת הכלל וחותרת אליה בכל העוצמה – את המעטפת הקריטית הזאת בדיוק, מעניק משרדנו לתובעים ונתבעים בתיקים ייצוגיים, החל מנקודת הפתיחה ועד שלב הכרעת הדין.